St. Olaf College Men's Basketball Records

Team - Season Free Throws (1987-88, 2000-2012)
No.
Free throws
Season
1.
424
1987-88
2.
381
2005-06
3.
362
2002-03
4.
352
2001-02
5.
320
2006-07
6.
417
2000-01
7.
315
2009-10
8.
313
2010-11
9.
294
2004-05
10.
293
2011-12
11.
289
2008-09
12.
287
2007-08
13.
254
2003-04